Undersøkelse av fjell egnet som betongtilslag.

Formålet med undersøkelsen var å påvise bergarter som kan brukes til betongproduksjon innen en økonomisk forsvarlig transportavstand fra en løsmasseforekomst ved Alma i Tynset. - Det er foretatt flyfotostudier, og kartlegging i marka med prøvetaking. - Materialet kan ut fra de foreliggende analyser fra alle lokaliteter anvendes som betongtilslag til vanlige kvaliteter opp til B-300. - Bergarter med tilfredsstillende krav ligger i et grønnsteinsbelte på nord og sydsiden av Tronfjell. - Best mekanisk materiale ligger ved Blåskarven. Vanskelig klimaforhold og lang transportavstand gjør den mindre aktuell. - Prøvestøping av betongterninger anbefales.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1403
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hedmark