Undersøkelse av en paragonittglimmer-forekomst ved Jevne, Vang, Oppland.

Som meddelt i brev av 5/3-1974 til Regionplanrådet for Valdres, påtok NGU seg å foreta en befaring av kalk-glimmerskifer ved Jevne sommeren 1974. Den undersøkte forekomst av kalk-glimmerskifer ved Jevne i Vang kommune, er tilsynelatende av liten dimensjon, og vil neppe ha råstoff nok for noen industriell virksomhet. Materialet er kleberlignende og lett å knuse, men det nedmalte produkt er for sterkt gråfarget til normalt bruk som fyllstoff. Halvparten av skiferen består av den lyse glimmeren paragonitt, men utsep- arerte fraksjoner av dette var også for grå til normal glimmer-anvendelse. Kalk-glimmerskiferen er for skifrig og oppsprukket til bruk som bygnings- stein, og ytterligere undersøkelser anbefales ikke.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1292
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland