Undersøkelse av bergartene i Oksål steinbrudd, Indesøy, til bruk som steinmjøl

Rapporten beskriver de geologiske og mineralogiske forhold i Oksål steinbrudd på Inderøy. Bergarten er vurdert som interessant med tanke på produksjon av nedmalt steinmjøl til landbruket. Bergarten er en sterkt foldet og inhomogen fyllitisk skifer med sandige partier. Bergarten er tett gjennomsatt av kvartsrike årer. Mineraltellinger viser at bergarten har et gjennomsnittlig biotittinnhold på ca 11% og et kaliuminnhold som i representative prøver varierer fra 2.63 til 1.35 %. De tekniske og merkantile forutsetningene som må ligge til grunn for produksjon av nedmalt steinmjøl fra forekomsten anbefales vurdert.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.010
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport