Ulstein Magnetisk totalfelt 1975.0 Aeromagnetisk kart; Ulstein; 1:250 000; trykt i farger;