Tynnslipanalyse av 10 bergartsprøver for Pukkdatabasen

Mikroskoperingen er utført i henhold til standardoppsettet for Pukkdatabasen. 10 tynnslip er blitt mikroskopert.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.004
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport