Tolkning av magnetometri og gravimetri i Skagerrak, kartblad Arendal, M 1:250.000

I Skagerrak innenfor kartblad Arendal er det gjort beregninger av dypet til magnetisk basement og gravimetrisk modellering langs en profil loddrett på kysten. Datagrunnlaget er NGUs databaser for gravimetri og aeromagnetiske målinger. To nedsenkninger i basement med dyp på ca. 3000-4000 m er påvist med en mellomliggende ca. 1000 m dyp oppvelving. Gropene er fylt med lette sedimentære bergarter. Resultatene samsvarer bra med en Skagerrak Graben, men de gravimetriske og magnetiske målingene indikerer at kanten av Skagerrak Graben ligger ca. 10 km nærmere kysten enn Ro o.a. (1990) angir. Den store positive gravimetriske anomalien langs kysten forklares ved Bamble-komplekset alene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.114
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport