Til bunns i Barentshavet

I boka "Til bunns i Barentshavet" presenteres for første gang resultater fra MAREANO-programmet for et bredt publikum. Boka oppsummerer høydepunktene fra de første årene med kartelgging av havbunnen utenfor Lofoten-Vesterålen og i det sørlige Barentshavet, samt nye resultater fra bunndyr-undersøkelser i Barentshavet utført i samarbeid med russiske forskere.

Ved utgangen av 2009 var 50.000 km² havbunn i Nordland VII, Troms II, Tromsøflaket og i Eggakant-området i det sør-vestlige Barentshavet kartlagt. Dette er havområder som regnnes som vrdifulle og sårbare. De er viktige områder for fiskebestandene, og det er stor fiskeriaktivitet her med redskaper som setter spor. I tillegg ønsker oljeindustrien å lete etter olje og gass i områdene.

I løpet av 2010 skal Forvaltningsplanen for Lofoten-Barentshavet revideres. Denne boken demonstrerer nye innsikt og kunnskap om områdene, og den interesserte leser vil få innsikt i resultater som vil bli av betydelig verdi for fremtidig forvaltning av de kartlagte havområdene.   

Statens kartverk Sjø (SKSD), Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet  gjennomfører MAREANO-programmet på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings-og handelsdepartementet. Fortsatt gjenstår 100.000 km² i Lofoten og Barentshavet, inkludert Nordland VI. Vi mener kunnskapen som her fremlegges viser at det er vel verdt å fortsett programmet, og siden eventuelt gjennomføre tilsvarende kartlegginger i andre havområder. Vi håper leserne har gelde av vår fremstilling og mottar gjerne kommentarer og tilbakemeldinger. 

Bestill publikasjonen her

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

ISBN:
978-82-7385-142-0
Dokumenttype:
NGU Bok
Utgiver:
NGU