TFEM-målinger Grasvatnet, Hemnes, Nordland

Innenfor Nordlandsprogrammet er det i Bleikvassliprosjektet gjort TFEM-målinger i et ca. 7 km² stort område sør for Grasvatnet i Hemnes kommune. Området ble prioritert innenfor prosjektet da de geologiske strukturene i området, som representerer kontakten mellom Kongsfjell og Lifjellgruppen, var vurdert til å kunne være malmførende. Det var og påvist Cu-mineralisering i tillegg til en sterk geokjemisk anomali og helikopter EM-anomalier innenfor måleområdet. De elektromagnetiske bakkemålingene (TFEM) sør for Grasvatnet har vist at det innenfor det undersøkte området er flere både grunne og dype ledende soner. De mest interessante indikasjonene, med tanke på økonomisk mineralisering, kom fram på et mineralisert nivå som langs fallet mot vest ser ut til å ha to bedre ledende partier. Spesielt peker den dypeste ledende sonen seg ut som interessant med tanke på en mulig kompakt sulfidmalm. Denne har gitt meget sterke indikasjoner i frekvensdomenet og på de sene tidskanalene. Sonens dyp er tolket til 200 m og strøklengden til ca. 1,5 km. Målingene gir ikke grunnlag for å si om disse bedre ledende partiene skyldes grafitt eller kompakt sulfid- malm. Dersom også de geologiske indikasjonene er interessante, anbefales det boringer på de to dype sonene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.114
Page number:
55
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland