TFEM-målinger, Gjersvikklumpen øst, Røyrvik, Nord-Trøndelag

Det er gjort TFEM-målinger (Tids- og Frekvensdomenet ElektroMagnetisk) i 4 km² stort område i østre del av Gjersvikklumpen. Hensikten var å undersøke om massive sulfidmalmer kunne indikeres. Området var geologisk interessant med et potensial for dannelse av sulfidmalmer. TFEM-målingene, som kan indikere gode ledere på flere hundre meters dyp, indikerte bare meget svake grunne ledere som ikke ser ut til å ha noen forbindelse med massive sulfidmalmer. Ingen av de svake anomaliene ser ut til å ha interesse for videre oppfølging.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.002
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport