Tema-kart på grafisk skjerm. Ny utgave, sept. 84.

Det er tilgjengelig et revidert program for produksjon av temakart på grafisk skjerm. Endring i forhold til tidligere er at programmet ikke setter noen grense for antall prøvepunkt. Programmet er mer fleksibelt, forskjellige menyer gir valgmulighet. Hva programmet kan utføre: 1. Koordinatfestede dataverdier plottes i form av et symbol, med størrelse avhengig av dataverdien. Dataverdiene grupperes først i programmet og symbolstørrelse til hver gruppe velges før plotting. Digitaliserte konturer kan tegnes ut. 2. Diagram over kumulativ frekvensfordeling kan taes ut på skjerm.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.122
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport