Teknisk rapport over diamantboringer ved Tromsdalen Kalkfelt Verdal.

Hensikten med boringene var å undersøke kalken i området sydøst for Nicolay Buch's brudd. Det ble boret 6 hull med samlet lengde 140,05 meter. Resultatene av boringene er meddelt i NGU Rapport nr. 804.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
804 A
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport