Teknisk rapport fra diamantboringene ved Fåberg, Lillehammer.

Fortsatt boring i diamantborhull påbegynt juli 1964. Borhullet er påsatt på V-siden av Lågen like over brua i Fåberg og er planlagt å gi et strategrafisk snitt gjennom den eokambriske sparagmittformasjonen ned til grunnfjellsspeneplanet. Dette ble fra først av antatt å ligge på ca. 200 m.'s dyp. Boringen var planlagt av professor Steinar Skjeseth og den geologiske ledelsen og bearbeidelsen av kjernemateriale skulle utføres av geolog J. O. Englund. De tidligere boringene er utført i tidsrommene 1. - 26. juli 1964, 17. - 27. november 1964 og 29. januar - 12. februar 1965 under NGU - oppdrag 567. Den første boringen nådde ned til 245,20 m. og måtte avsluttes p.g.a. andre oppdrag. Den andre boringen nådde ned til 289,90 m. og den tredje boringen nådde ned til 357,40 m. Hullet ble da stoppet p.g.a. for liten maskinkapasitet. Det ble nyttet en Longyear Junior bormaskin. Boringen ble tatt opp igjen i september 1968 under NGU - oppdrag nr. 861. Det ble da også boret med en Longyear Junior maskin, men det ble nyttet lettmetallrør slik at maskinen hadde god kapasitet. Det ble boret 206,05 m. og hullet ble stanset på 562,95 m. Hullet har hele vegen boret i sparagmitt med enkelte lag av mørk skifer og er ikke kommet ned i grunnfjellet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
861
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland