Tålegrense i overflatevann, Finnmark.

Naturens tålegrenser ble et kjent begrep i 1989. Miljøverndepartementet fikk startet et prosjekt for å fastsette tålegrenser for fysiske og biologiske elementer i forskjellige økosystemer. NIVA har deltatt fra starten av i dette prosjektet. I 1990 ble NGU trukket inn i et samarbeid med NIVA hvor NGUs data for kjemisk analyse av overflatevann ble overlatt til NIVA for å inngå i data- settet som skulle benyttes til å beregne tålegrenser i overflatevann. I Finn- mark fylke var det nødvendig å supplere med ytterligere prøvetaking. NGU og NIVA samarbeidet om denne prøvetakingen. NGUs del av de kjemiske analysene var å bestemme ledningsevne, Ca, Na, Mg, K, SO4, C1 og NO3. I tillegg har NGU også bestemt et større antall andre kationer og anioner, da disse inngikk i våre analyserutiner.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
91.223
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark