Supplerende elektromagnetiske målinger Hovedmalmen Fortsettelse Vest. Løkken

Det var stilt som oppgave å forsøke om supplerende målinger ut fra andre, muligens gunstigere anlegg for strømtilførsel og måling, kunne gi data for sikrere vurdering av den formentlige dypindikasjonen vest for Hovedmalmen,kfr. rapportene 124 A, B og 135 D. Det ble foretatt målinger ut fra 3 konduktive kabelanlegg. Ett av disse danner symmetri omkring malmen med ett av anleggene i 1954. Ved fornyet gjennomgåelse av materialet fra tidligere undersøkelser sammen med det som nu er fremkommet, synes det å foreligge ganske klare anomalier på Hovedmalmen ved Dalatjern (profil 14 500 V) samt på dens mulige fortsettelse 300-400 meter vestover. Med hensyn på den videre undersøkelse i gruben, slutter man seg til den plan som er blitt fremsatt om at det foretas en viss videre fremdrift av stollen, i slik retning at det ut fra denne kan foretas en vifteformig oppboring tvers over det parti man har anvist som den sannsynlige beliggenhet for en eventuell fortsettelse av malmsonen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
157A
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport