Structural and ore geological studies in the northwestern part of the Repparfjord Window, Kvalsund, Finnmark, Norway

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2008.029
Page number:
93 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Geol. undersøkelser i Repparfjord
Prosjektnr:
320600
Fylke:
Finnmark