Stonglandet. Berggrunnskart; Stonglandet; 13332; 1:50 000; sort/hvitt;