Stiklestad. Kvartærgeologisk kart 1722 IV - M 1 : 50 000. Beskrivelse.

SKRIFTER
|
89
|
Forfattere
Sveian, Harald
|
Utgivelsesår
1989
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1989
Summary
The superficial deposits within the map-sheet Stiklestad are classified and
mapped according to their genesis. Ice movements and the course of deglaciation
have been reconstructed. The shore-level displacement has been investigated.
Several radiocarbon datings are presented.
Kommune
INDERØY
STEINKJER
VERDAL
LEVANGER
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket