Østersund. Magnetisk totalfelt 1965.0 Aeromagnetisk kart; Østersund; 1:250 000; trykt i farger;

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-distribusjonen
Dokumenttype:
Kart
Fylke:
TRØNDELAG