Steinkjer kommune. Temakart: Byggeråstoff, sand, grus og pukk. Kvartærgeologisk kart.; Steinkjer; 1:75 000; trykt i farger

Beskrivelsen finnes på kartet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-distribusjonen
Dokumenttype:
Kart
Fylke:
TRØNDELAG