Sporelementer og hovedelementer i bekkesedimenter.

Undersøkelsen ble utført som ledd i NGUs generelle geokjemiske kartlegging. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselig Ag, Al, B, Ba, Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sc, Si, Sr, Ti, V, og Zn (ICAP-analyse). Videre ble totalinnholdet av BA, Ce, La, Nb, Rb, Sr, Th, U, Y og Zr analysert ved hjelp av røntgenfluorescens. Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og edb-tegnede kart i A4-format. Elementfordelingens statiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er laget på magnetbånd.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.060
Page number:
76
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark