Sporelementer i bekkesediment.

Undersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter det bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0,18 mm og analysert på HNO 3- løselig Pb, Zr, Ni, Co, Cu, Mn, Fe og Ag. Analyse- resultatene presenteres som tabeller og EDB-tegnede kart med frekvensfor- delinger redusert inn på A4-format. Estimater for prøvefeil og elementfor- delingenes statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGU's ut- gifter til EDB og reproduksjon. Resultatene viser at det for Pb, Co, Mn og Fe fremkommer klare regionale mønster. Mønstere for Ag er noe mindre markert. De resterende elementer viser små variasjoner.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
764 A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland