Spørsmål om brønnskade som følge av stort grunnvannsuttak fra borebrønn.

En 60 m dyp borebrønn boret etter NGU's anvisning høsten 1984, gir store vannmengder, og har et kontinuerlig overløp på ca. 3 m3/t. Brønnen påvirker grunnvannsmagasinet i dalsiden ovenfor, og det er svært sannsynlig at den er årsaken til at en gravd brønn i nærheten nå er tørr. Den gravde brønnen ligger ca. 200 m lenger syd og 15-20 m høyere i terrenget.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.146
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud