Spørreundersøkelse i Nord-Trøndelag. Byggeråstoffsituasjonen i den enkelte kommune.

Med bakgrunn i registering av løsmasser og pukkforekomster i Nord-Trøndelag er det sendt ut et spørreskjema til fylkets kommuner med spørsmål om vurdering av ressurssituasjonen i hver enkelt kommune. Resultatene fra denne undersøkelsen er her satt sammen og fremstilt i kartform og diagram.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.009
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG