Solvorn. Kvartærgeologisk kart; Solvorn; 14174; 1:50 000; trykt i farger;