Sluttrapport for Rogalandsprogrammet 2000-05

Rogalandsprogrammet ble startet opp i 2000 som et 6-årig program med delfinansiering fra Rogaland fylkeskommune. Samarbeidsprogrammet har hatt som formål å skaffe ny og bedre kunnskap om de geologiske forholdene i fylket og dermed om de geologiske ressursene. De geologiske undersøkelsene har primært vært relatert til potensialer for forekomster av naturstein, pukk, industrimineraler og malm, men har samtidig siktet på å heve forståelsen for den geologiske oppbygning og utvikling av fylktes berggrunn. Dette ikke minst da den geologiske kartlegging og tolknin, spesielt utenfor Rogaland Anortosittprovins, viste seg sterkt foreldet og mangelfull, og lite egnet som bakgrunn for moderne ressursundersøkelser. Målet har videre vært at resultatene skal danne grunnlag for framtidig arealplanlegging og utnyttelse av de geologiske ressursene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2006.011
Page number:
61 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland