Skredfarekartlegging i Vestfjorddalen

Skredkartleggingen gir et viktig grunnlag for å gjøre Vestfjorddalen og Rjukanby et tryggere sted å bo. Dette prosjektet er utført som et samarbeid mellomNorges geologiske undersøkelse (NGU), Norge Geotekniske Institutt (NGI) ogRegionsamarbeidet Buskerud Telemark Vestfold, v/Regionalgeologien. IVestfjorddalen finner en alle typer skred, noe som gjør området velegnet for åvurdere arbeidsmetodikk som innbefatter samarbeid mellom flere institusjonermed komplementær kompetanse. Prosjektet må kunne sies å være et pionerarbeid iNorge, og vil danne et viktig grunnlag for lignende kartlegging andre steder ilandet.(Forkortet)Frie emneord: Skredfare ; Jordskred ; Snøskred ; Fjellskred ; Steinsprang ;Løsmassekartlegging ; Beredskap ; Skredsikring ; Overvåking

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2004.023
Page number:
68
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Telemark