Skredfarekartlegging i Tomrefjorden, Møre og Romsdal.

Frie emneord: Jordskred ; Flom ; Skredfare ; Snøskred ; Flomfare ; Risiko ; Skredsikring ; Flomsikring (Forkortet) NGU har i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune utført skredfarekartlegging langs austsida av Tomrefjorden. Dette er eit testprosjekt for å sjå korleis ein kan bruka geologiska metodar for ei betre estimering av skredfare. Kartlegginga syner at skredsonene kan gjerast meir detaljert samanlikna med det som er gjort tidlegare.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2000.032
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport