Skjellsandundersøkelser i Sveio kommune, Sunnhordaland

Som et grunnlag for offentlig og privat planlegging og forvaltning, har NGU i samarbeid med Samarbeidsrådet for Sunnhordland utført en regional skjellsandkartlegging i Sveio kommune. Det er utført 80 km seismiske målinger på kyststrekningen Hidlevåg i sør til Tittelsnes i nord. Seismikken ble grovtolket i felt, og innenfor sedimentbassengene ble det tatt overflateprøver med grabb. Undersøkelsesområdet er inndelt i 8 delområder, og skjellsandpotensialet innen hvert område er vurdert. Skjellsanden ser ut til å få større innblanding av minerogent materiale jo lenger inn i Bømlofjorden man kommer. I terskelfjorder finnes ren skjellsand utenfor tersklene, mens skjellsanden innenfor er blandet med organisk materiale. De 16 største skjellsandforekomstene er inntegnet på fig. 88.207-10. De kjemiske analysene gir en indikasjon på kvaliteten av skjellsanden basert på overflateprøver, men trenger ikke være representative for hele forekomsten. For å fastslå nøyaktig mengde og kvalitet er det nødvendig med kjerneprøvetaking eller prøvegrabbing.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.207
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Hordaland