Skifersoner ved planlagt E6-trase i Drivdalen, Oppdal, Sør-Trøndelag.

NGU er av Vegsjefen i Sør-Trøndelag bedt om å undersøke hvordan utbedring av E6 i Drivdalen kan skje uten at dette kommer i konflikt med skiferdriften. De foreslåtte veglinjene gjennomskjærer kun mindre skiferpartier. Ved å legge vegen mot vest ved Klemhaugen med avkjørsel mot vest, vil vegutbedr- ingen kunne gjøre det lettere å drive ut skiferen i Sankt-Olabergområdet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1676
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport