Skei. Kvartærgeologisk kart.; Skei; BQR 115116; 1:20 000; trykt i farger

|
Forfattere
Follestad, B. A.
Hamborg, M.
|
Utgivelsesår
1982
Publikasjonstype
docid
36807
Utgivelsesår
1982
DokumentURL
https://www.ngu.no/FileArchive/197/SkeiMoreK20.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Beskrivelsen finnes på kartet.
Kommune
SURNADAL
Fylke
MØRE OG ROMSDAL
Tilgjengelig
NGU-distribusjonen