Selvpotensialmålinger Malberget, Hålonda, Jordhusmarka og Løkken

I GM's/NGU's rapportarkiv ligger et hefte som inneholder orginalmaterialet fra målingene (observasjoner, kurver og skisser). Det er vistnok ikke skrevet noen rapport. Av kurvene fremgår at det er observert tildels relativt sterke ano- malier både ved synken i Malberget og ved Smiskjerpene i Jordhusmarka.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
6
Page number:
1
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG