Seljeli dolomittfelt i Vefsn, Nordland fylke.

I 1976 ble det etablert et samarbeid mellom NGU's Nord-Norge-prosjekt og SINTEF's NTNF-prosjekt "Ildfaste dolomittmaterialer", hvor målsettingen er å kartlegge de tekniske mulighetene for bruk av norsk dolomitt som rå- stoff for basisk ildfaststein. De innledende brennforsøk med materiale fra Seljeli viste at kvaliteten er fullt på høyde med den dolomittkvalitet som i dag brukes som råstoff for basisk ildfast stein. Med utgangspunkt i dette, er det utført detaljkartlegging av Seljeli dolo- mittfelt, supplert med omfattende overflateprøvetaking. Analyseresultatene viser at kvaliteten jevnt over er meget god. A/S Norsk Jernverk har sikret seg rettighetene til å undersøke dolomitt- feltet nærmere med tanke på en eventuell økonomisk utnyttelse.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1556/4B
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland