Seismiske undersøkelser Øvre Namsen.

Nord - Trøndelag Elektrisitetsverk arbeider med planer for en større kraftutbygging i Øvre Namsen. I forbindelse med disse planene ble Geofysisk Malmleting engasjert til å utføre seismiske målinger med sikte på å fastlegge overdekkets mektighet på en rekke steder. 1. Tunnelutslag Namsvatn 33 4313 72047, 2. Tunnelutslag Vekteren, alternativ øst 4314 72021, 3. Tunnelutslag Vekteren, alternativ vest 4297 72020, 4. Vekterlisundet, terskel 4318 71996, 5. Vekteren, kanal 4318 71978, 6. Tunnelinntak Limingen 4376 71765, 7. Tunnelutslag Tunnsjøen øst 4351 71752, 8. Tunnelutslag Tunnsjøen vest 4150 71755, 9. Kjellmoen 3950 71784. Målingene ble utført etter den vanlige seismiske refraksjonsmetode. Seismogrammene ble gode og de har i det vesentlige gitt grunnlag for entydige tolkninger.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
238
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport