Seismiske undersøkelser Utladalen, Årdal.

Målingene gjaldt prosjektering av fremtidig vannforsyning til Årdal kommune. Det ble målt løsmassemektigheter opp til ca. 80 m.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1109
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport