Seismiske undersøkelser Sverresborg skole, Trondheim.

Undersøkelsen gjalt bestemmelse av overdekkets mektighet for å klargjøre spørsmål i forbindelse med fundamentering av et skolebygg. Tomta var delvis utgravet, slik at øverste løse lag i større eller mindre grad var skrapet bort. Det ble målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode langs 9 profiler. I øvre løse lag ble det registrert lydhastighet ca. 500 m/s. Herunder ligger et leirsjikt med hastighet 1600 - 1800 m/s. Fjellet viser gjennomgående en hastighet av ca. 5000 m/s.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
248
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport