Seismiske undersøkelser Skamåni Nord-Aurdal.

Overdekkets tykkelse skulle bestemmes i et område på sydsiden av elven Skamåni. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
346
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland