Seismiske undersøkelser Nupen, Skjerstad.

Riksvei 812 langs Misværfjorden hadde gjennom flere vintre vært rammet av snøras, og vegvesenet var derfor interessert i å få utredet mulighetene for å få bygget en vegtunnel gjennom fjellet Nupen. NGU fikk i oppdrag å utføre seimiske målinger i området, og hensikten var å finne dypene til fast fjell under en grovblokket ur.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
932
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland