Seismiske undersøkelser Mørrefjord og Storvatn, Åfjord.

I forbindelse med prosjekteringen av Mørre Kraftverk i Åfjord fikk NGU i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger på to alternative steder i Storvatn samt i Mørrefjord og ved Skjærbuvatn. I rapporten er det ikke nevnt noe om målingene ved Skjærbuvatn.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1264
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport