Seismiske undersøkelser Ålgård omegn.

Det var aktuelt å få undersøkt grunnen med hensyn på overdekkets mektighet i forbindelse med en rekke forskjellige byggeobjekter. Overalt ble det målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Det ble kartlagt mektigheter mellom 0 og ca. 20 meter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
156
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland