Seismiske undersøkelser Lade Trondheim.

For den del av NKL's nybygg på Lade som skulle huse bakeriet var det av interesse å få undersøkt muligheten for fundamentering til fjell. I denne forbindelse fikk NGU i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger langs 2 profiler. Øverst ble det registrert et sjikt av 2 - 3 m. tykkelse hvor lydhastigheten er ca. 500 m/sek. Det underliggende lag med hastighet 1400 m/sek. ser ut til å fortsette helt ned til fjell. Overdekket har mektighet på 30 - 50 meter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
606
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport