Seismiske undersøkelser Kraftanlegg Vrenga Numedal.

Som ledd i prosjekteringen av et kraftverk i Vrenga - Gjuva-vassdraget ønsket oppdragsgiver å få fastlagt overdekkets mektighet på et antall steder innenfor triangelet Kjørkjevann - Våtvann - Maugerud. De nedenfor koordinatfestede punkter angir dette triangelet. Det ble utført målinger etter vanlig seismisk refraksjonsmetode.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
196
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud