Seismiske undersøkelser Killingstrømmen Ådal.

I forbindelse med prosjekteringen av ny dam i Killinstrømmen fikk GM i oppdrag å utføre seismiske målinger for å bidra til klarlegging av fjellets beliggenhet i det aktuelle område på begge sider av den gamle dammen. Det ble målt etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Overdekkets mektighet ble funnet å variere mellom 0 og 40 meter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
260
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud