Seismiske undersøkelser i Fjørtoftfjorden, Møre og Romsdal

NGU har utført refleksjonsseismiske og refraksjonsseismiske undersøkelser i Fjørtoftfjorden samt strukturgeologisk rekognosering på Fjørtoft og Harøy som underlag for vurdering av fast veiforbindelse mellom de to øyer. Resultatene er presentert i form av ulike kart og plansjer. Maksimalt er det registrert 32 ms. sedimenter på to steder i Fjørtoftfjorden, men avsetningene er vanligvis en god del tynnere. De ligger som et relativt jevnt morenedekke på bunnen med glasimarine avsetninger over i de dypere deler av fjorden. Lydhastigheter er for sedimentene beregnet til 1900-2100 m/s og for fjellgrunnen 5000-5600 m/s. To gunstige tunneltraseer er utpekt. Den korteste vil måtte gå 110-130 m under havflaten, den andre 80-100 m under havflaten.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.105
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport