Seismiske undersøkelser Gildheim, Trondheim.

I forbindelse med fundamentering av et større lager- og forretningsbygg skulle dypet til fjell bestemmes i 6 profiler. Overdekket besto av leire, delvis påfylte masser. Måleprofilene ble hovedsakelig lagt i ferdig utgravde grøfter. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble gode. Det ble registrert mektigheter av overdekket varierende fra 0 til 12 meter.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
270
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport