Seismiske undersøkelser Bussesund Vardø.

Havnedirektoratet arbeider med planer om å skaffe Vardø fastlandsforbindelse samt en større og bedre havn. I den forbindelse fikk GM som oppgave å bestemme sjøbunn og fjelloverflate langs et profil som man på forhånd anså som en rimelig plassering av en bro. Bussesundet er ca. 2500 meter bredt, hvorav 1800 meter skulle måles seismisk. Dypene fra sjøbunn til fjell ble bestemt ved seismisk refraksjon på vanlig måte. Den resulterende strømhastighet i sundet er betydelig og bød på store vanskeligheter ved målingene. Seismogrammenes kvalitet varierte en del, men stort sett har de gitt grunnlag for entydige tolkninger. Lydhastigheten i overdekket og fjell var henholdsvis 1700 - 1900 m/s og 4500 - 5000 m/s.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
227
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark