Seismiske undersøkelser Blussuvoll skole Trondheim.

Oppgaven besto i å få bestemt dypene til fjell langs en rekke profiler ved Blussuvoll skole. På grunn av tele i bakken og sterk høyfrekvent elektrisk støy fra en nærliggende radiosender har de resulterende løpetidsdiagrammene ikke gitt grunnlag for entydige tolkninger med hensyn på dypene.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
501
Page number:
1
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport