Seismiske målinger ved Helle.

Seismiske refraksjonsmålinger skulle belyse grunnforholdene ved et planlagt boligfelt på Helle, spesielt med sikte på et påtenkt infiltrasjonsanlegg.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.026
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder