Seismiske målinger Nesodden, Bygland - Aust-Agder.

På Nesodden i Bygland ble det utført seismiske refraksjonsmålinger langs 5 profiler for at en skulle få et bilde av grunnforholdene. Bakgrunnen var at forskjellige interesser kunne komme i konflikt med hverandre. Fra før fins det her en plastfabrikk og et sagbruk. Dessuten er det laget infiltra- sjonsanlegg for kloakk, og ikke langt unna dette er det en grunnvannsbrønn som bl.a. leverer vann til et motellanlegg. Det blir vurdert å utvide denne brønnen, slik at den kan levere vann til et større område. Løsmassemektigheten varierte fra ca. 3 m til ca. 40 m.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.152
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder