Seismiske målinger i Mjøsa utenfor Biri og Ringsaker.

Undersøkelsene skulle belyse om det grunne parti i Mjøsa utenfor Biri skyldes en fjellterskel eller om det kunne dreie seg om betydlige løsavsetninger, som muligens kan få økonomisk interesse. Feltarbeidet ble utført i tidsrommet 27. juni - 22. juli 1977.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1595
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland Hedmark