Seismiske målinger Funna Meråker.

Det finnes ingen rapport i NGU's arkiv. Resultatene av målingene ble meddelt oppdragsgiver kun i form av grunnprofiler. Disse tegningene, i et antall av 3, ligger i NGU's kartarkiv. Oppgaven gikk ut på å undersøke en trase` for en prosjektert vanntunnel. I ettertid har det vært vanskelig å stedfeste nøyaktig hvor undersøkelsene har foregått, men er kommet til at det er målt langs en ca. 3500 meter lang brukket linje som har følgende endepunkter: 32 6385 70417, 6369 70390 og går gjennom disse knekkpunktene: 6374 70411 (Storbekkvollen), 6370 70397 (nær Fundaunvollen).

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
191
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport